Thông tin chi tiết:
Nông Thị Đà
Giáo viên Lý Nông Thị Đà
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội