Thông tin chi tiết GV Công nghệ "Ngô Văn Thuận"
Ngô Văn Thuận
Họ và tên Ngô Văn Thuận
Ngày sinh 04/09/1965
Giới tính Nữ
Chức vụ GV Công nghệ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều