Thông tin chi tiết:
Ngô Văn Thuận
GV Công nghệ Ngô Văn Thuận
Ngày tháng năm sinh 04/09/1965
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội