Monday, 17/01/2022 - 05:18|
TRANG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NA RÌ
Thông tin chi tiết:
Ngô Văn Thuận
Họ và tên Ngô Văn Thuận
Ngày tháng năm sinh 04/09/1965
Giới tính Nữ
Chức vụ GV Công nghệ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách