Thông tin chi tiết:
Hà Thị Thơm
GV Lý Hà Thị Thơm
Ngày tháng năm sinh 15/07/1983
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội