Thông tin chi tiết GV Lý "Hà Thị Thơm"
Hà Thị Thơm
Họ và tên Hà Thị Thơm
Ngày sinh 15/07/1983
Giới tính Nữ
Chức vụ GV Lý
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều