Thông tin chi tiết:
Dương Thị Thanh
GV Lý Dương Thị Thanh
Ngày tháng năm sinh 26/12/1980
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội