Thông tin chi tiết GV Lý "Dương Thị Thanh"
Dương Thị Thanh
Họ và tên Dương Thị Thanh
Ngày sinh 26/12/1980
Giới tính Nữ
Chức vụ GV Lý
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều