Thông tin chi tiết:
Đào Ngọc Tân
GV Kỹ thuật CN Đào Ngọc Tân
Ngày tháng năm sinh 09/06/1981
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội