Thông tin chi tiết Ủy Viên "Nguyễn Trường Giang"
Nguyễn Trường Giang
Họ và tên Nguyễn Trường Giang
Ngày sinh 09/07/1978
Giới tính Nữ
Chức vụ Ủy Viên
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều