Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trường Giang
Ủy Viên Nguyễn Trường Giang
Ngày tháng năm sinh 09/07/1978
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội