Thứ hai, 17/01/2022 - 04:54|
TRANG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NA RÌ
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trường Giang
Họ và tên Nguyễn Trường Giang
Ngày tháng năm sinh 09/07/1978
Giới tính Nữ
Chức vụ Ủy Viên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách