Monday, 17/01/2022 - 04:55|
TRANG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NA RÌ
Thông tin chi tiết:
Lý Văn Đức
Họ và tên Lý Văn Đức
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách