Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy Viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đàm Văn Tứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy Viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Hương lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CT Công Đoàn
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lý Văn Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều