Monday, 17/01/2022 - 05:14|
TRANG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NA RÌ
Thông tin chi tiết:
Chu Thị Thái Hà
Họ và tên Chu Thị Thái Hà
Ngày tháng năm sinh 02/12/2017
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách